Създаване на мрежа от неправителствени организации, общински администрации, читалища и училища на територията на общините в Софийска област и София област за партньорство при кандидатстудентски кампан

Създаване на мрежа от неправителствени организации, общински администрации, читалища и училища на територията на общините в Софийска област и София област за партньорство при кандидатстудентски кампан
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Иван Иванов Начев гл. ас. д-р
Статус:
действащ


Екип:

  • гл. ас. д-р Иван Начев - преподавател
  • Мария Вълкова - студент