Стаж в стъкларска база на Академията по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република на студенти от департамент изящни изкуства (ателие художествено стъкло) 2015 г.

Стаж в стъкларска база на Академията по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република на студенти от департамент изящни изкуства (ателие художествено стъкло) 2015 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Константин Димитров Вълчев доц. д-р
Статус:
реализиран

Студенти от деп. “Изящни изкуства” в рамките на 10 дни ще изпълняват своите проекти в материал, използвайки добре оборудваната стъкларска база и квалифицираните преподавали от Академията по изкуства в Светла над Сазава в Чехия. В базата студентите използват техника духано стъкло, след което работят в ателиетата по студена обработка на стъкло, където гравират, шлайфат и полират своите произведения.

Изработените студентски произведения ще бъдат представени на изложби и фестивали.

През м. септември 2015 г. ще се проведе практическо обучение на 16 участника от Чехия в гр. Созопол, осъществено според договор за сътрудничество при провеждане на практическо обучение и стаж между НБУ и Академия по изкуства в гр. Светла над Сазава.


Екип:

  • доц. д-р Константин Вълчев - преподавател