2nd International Conference & Exhibition on Semiotics and Visual Communication – ‘Culture of Seduction (the seduction of culture)’ Организатори: Кипърска семиотична асоциация и Кипърски университет з

2nd International Conference & Exhibition on Semiotics and Visual Communication – ‘Culture of Seduction (the seduction of culture)’ Организатори: Кипърска семиотична асоциация и Кипърски университет з
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Мони Ешуа Алмалех проф. д.н.
Статус:
реализиран

Втората „Международна конференция Семиотика и визуална комуникация” се организира от Кипърската семиотична асоциация и Кипърски университет за технологии. (Cyprus Semiotics Association together with Cyprus University of Technology). Това издание на конференцията утвърди както престижа на организаторите, така и статута й на значим международен семиотичен форум. Участници от 15 страни споделиха своите наблюдения и изводи за различни обекти и области с оглед на общата тема „Култура на прелъстяването (Прелъстяване на културата)”. НБУ бе представен от трима участници (двама – лично) – проф. Мони Алмалех, проф. Иван Касабов и гл. ас. д-р Румяна Стефанова. Участието на представителите на НБУ има две страни – „сверяване на часовниците” с актуалните методи и подходи на изследване във визуалната семиотика и утвърждаване на семиотичните приноси на преподавателите от НБУ в международен план.
Cyprus University of Technology се радва на много добро финансиране от държавата. Конференцията се проведе в реставрирана и обновена сграда в Лимасол.


Постигнати резултати


Затвърждаване на връзките между НБУ и Кипърски университет за технологии, Лимасол.


Екип:

  • проф. Мони Алмалех д.н. - преподавател