Първа експедиция на НБУ до Евбея и Беотия (20-26.04.2015 г.)

Първа експедиция на НБУ до Евбея и Беотия (20-26.04.2015 г.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Петър Ангелов Димитров проф. д.н.
Статус:
реализиран

Провеждане на пътуващ курс-експедиция за студентите, изучаващи старогръцки език и култура в НБУ и посещение на едни от най-старите паметници на античната цивилизация в Беотия и на остров Евбея (Гърция).


Постигнати резултати


1. постсеминари, публикации (в учебното издание Пътуване из Древна Елада. Старогръцката култура от проф. Петър Димитров, д.н.) и фотоизложба в НБУ;
2. утвърждаване на “пътуващата” форма на обучение в изучаване на древността и старогръцката култура.


Екип:

  • проф. Петър Димитров д.н. - преподавател
  • доц. д-р Майя Василева - преподавател
  • гл. ас. д-р Владимир Маринов - преподавател