Национален отворен форум “Следата” 2015 - ЦФСР

Национален отворен форум “Следата” 2015 - ЦФСР
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Възкресия Вихърова Анастасова доц.
Статус:
реализиран

Организиране и провеждане на национален отворен форум “Следата” 2015 (7 – 11 май) с участие на преподаватели и студенти от НАТФИЗ-София, Театрален колеж “Любен Гройс”-София, Университет “Паистий Хилендарски”-Пловдив, ЮЗУ “Неофит Рилски”-Благоевград,МОНФИС-София в Университетски театър на НБУ с фокус развитието на мрежа от професионалисти, ангажирани в развитието на “младите” в театъра, обмена на добър международен опит и повишаване капацитета на участниците, представяне на дебютиращи артисти пред широката аудитория и приобщаването им към обединеното творческо съсловие.


Екип:

  • доц. Възкресия Вихърова - преподавател
  • Мартин Томов Стоянов - служител
  • Боян Георгиев Панов - служител
  • Георги Тодоров Батилов - служител
  • Мартин Красимиров Люцканов - служител
  • Кирил Кирязов - студент
  • Сибел Вейсалова - студент
  • Катрин Георгиева Хрусанова - служител