Участие в 15-ти Конгрес по логика, методология и философия на науката (Хелзинки, 3-8.08.2015)

Участие в 15-ти Конгрес по логика, методология и философия на науката (Хелзинки, 3-8.08.2015)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Лилия Александрова Гурова проф. д-р
Статус:
реализиран

Конгресът по логика, методология и философия на науката е най-високият научен форум в своята област. Участието на НБУ в този конгрес представя университета като един от центровете, осъществяващи изследвания в областта на философията и методологията на науката – област, която развиват най-добрите университети в света.
Важно следствие от участието на доц. д-р Лилия Гурова в този конгрес е включването й в инициативата за учредяване на Източноевропейска мрежа по философия на науката, на чиято първа конференция през 2016 г. домакин ще бъде НБУ.


Екип:

  • проф. д-р Лилия Гурова - преподавател