ВЛЮБЕНИТЕ – театрален спектакъл по пиеса на Карло Голдони

ВЛЮБЕНИТЕ – театрален спектакъл по пиеса на Карло Голдони
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
реализиран

Премиера на театрален спектакъл по пиесата на Карло Голдони

Университетски театър

Организатори:
Университетски театър
департамент „Театър“

Водещ:
доц. Снежина Петрова

Постановка:
Десислава Шпатова

Драматург:
доц. Снежина Петрова

Сценична художествена инсталация:
Десислава Морозова – докторант

Музикален консултант:
доц. д-р Георги Арнаудов

В ролите:
студенти и дипломанти на програма „Театър“: Анита Иванова, Виктория Симеонова, Габриела Станкова, Дария Митушева, Даниела Филипова, Елена Манолова, Митко Якимов, Недислав Драгнев, Артем Глущук, Николай Марков, Галин Великов.

Със специалното участие на гл. ас. д-р Ася Иванова.

В проекта обединяват усилията си студенти, преподаватели и докторанти на департамент „Театър“, за да осъществят, под режисурата на Десислава Шпатова, своята съвременна версия на класическия текст на Карло Голдони – „Влюбените“.
Днес все по-рядко ставаме свидетели на театрални проекти по класически текстове, а пиесата на Голдони „Влюбените“ не е поставяна на сцена от преди повече от 20 години.
През 18 век Карло Голдони пише комедията „Влюбените“. Днес чрез този текст интерпретираме историята на любовта като историята на нашето несъвършенство. Любовта се оказва свободна територия за реализация на нашата себичност, мнителност, ревност, и това поражда поредица от комедийни ситуации. Под режисурата на Десислава Шпатова и в сценографската среда – инсталация на Десислава Морозова, тази банална тема придобива неочакван и шокиращ съвременен прочит. Студентите от програма „Театър“ на НБУ, които участват в спектакъла, се сблъскват с предизвикателствата на комедийния жанр, на средата с нейната фактура и условност, с груповото изграждане на образи, с музикалната партитура на всяка сцена и със свободата на импровизационния театър. В ролята на загадъчната Клоринда в спектакъла се включва изключителната Ася Иванова – преподавател в департамент „Театър“. Ролята на слугата е поверена на Митко Якимов – неговорящ актьор, а влюбеният е Недислав Драгнев – познат на публиката от момчешката група Voice Of Boys на X Factor.


Постигнати резултати


1. Програмите на департамент „Театър“ и УТ на НБУ ще имат реален рекламен продукт, лесно приспособим към различни формати за представяне – турнета, фестивали;
2. Възможност за професионална изява на студенти на програма „Театър“, презентация на студентите пред потенциални работодатели;
3. Реклама на програма „Театър“ през крайния продукт от обучението на Бакалавърско ниво – театрален спектакъл;
4. Презентация на резултатите от работата със студенти в неравностойно положение.


Екип:

  • доц. Снежина Петрова - преподавател
  • гл. ас. д-р Десислава Шпатова - преподавател
  • Николета Христова Алексиева - преподавател
  • Росен Михайлов - преподавател
  • Десислава Морозова - докторант
  • доц. д-р Ася Иванова - преподавател