SEMIOFEST - конференция

SEMIOFEST - конференция
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Мария Николова Попова проф. д.н.
Статус:
реализиран

Участие на проф. д.н. Мария Попова в конференция SEMIOFEST в Париж, Франция, която има за цел в дискусионен и лекционен формат да се обсъдят перспективите за академично развитие на теорията на семиотиката и нейните приложения. В дискусията особен акцент е поставен върху теоретичния въпрос за подхода към формиране на значенията, както и за това, че обучението по семиотика трябва да интегрира своите анализи , реалните човешки измеренния на логическите решения за въприятията на реалността и нейното осмисляне.
Задълбочени разискания са поставени на ролята на образованието по семиотика като интердисциплинарна наука в съвременния интер- и интракултурен свят.


Екип:

  • проф. Мария Попова д.н. - преподавател