Пътуващ семинар: ПРАКТИКА BATB 629 (90 ч.): АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА В ТУРИЗМА. Дата на провеждане: 07.05 – 09.05.2015 г. – гр. Сандански

Пътуващ семинар: ПРАКТИКА BATB 629 (90 ч.): АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА В ТУРИЗМА. Дата на провеждане: 07.05 – 09.05.2015 г. – гр. Сандански
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Милена Методиева Караилиева доц. д-р
Статус:
реализиран

В периода 7-9.05.2015 г. в гр. Сандански се проведе Пътуващ семинар: Практика „Анализ и оценка на конкурентоспособността в туризма“.
Организатор: деп. „Бизнес администрация“, преподаватели от БП „Туризъм“
Участници: студенти от VI семестър на БП „Туризъм“
По време на практиката са ораганизирани посещения в конкурентни хотели на Интерхотел Сандански в туристическа дестинация – Хотел „Пирин“, Хотел „Медите“ и Хотел „Св. Никола“ и Резиденция „Свети Врач“. Осъществена е и среща с представител на Регионално Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – гр. Сандански и др. участници от хотелския бизнес.


Екип:

  • доц. д-р Милена Караилиева - преподавател
  • доц. д-р Ирена Емилова - преподавател
  • доц. д-р Соня Алексиева - преподавател