Пътуващ семинар

Пътуващ семинар
Финансиране:
Учебни програми - ФБО
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Петър Ангелов Димитров проф. д.н.
Статус:
реализиран


Екип:

  • проф. Петър Димитров д.н. - преподавател
  • доц. д-р Майя Василева - преподавател
  • гл. ас. д-р Владимир Маринов - преподавател