11-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – Бостън 2015

11-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – Бостън 2015
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Петя Иванова Асенова доц. д-р
Статус:
реализиран

Участие на преподаватели от деп. “Информатика” в ежегодна международна конференция по информатика и обучение по информатика (3 - 7 юни 2014 г.) в Бостън, САЩ. НБУ е съорганизатор на конференцията с Университета по приложни науки на Фулда (Германия) и Университета на Бостън (САЩ).


Постигнати резултати


1. Видеоконферентна връзка между трите университета, издигане престижа на обучението и изследванията в областта на компютърните науки на НБУ и утвърждаване на междууниверситетското сътрудничество;
2. Сборник с доклади от конференцията, публикуван на сайта й www.csecs.org и разпространен в Националната библиотека, библиотеките на трите университета и др. на електронен носител;
3. Планиране на следващата конференция в Германия.


Екип:

  • доц. д-р Петя Асенова - преподавател
  • проф. Иван Ланджев д.н. - преподавател
  • проф. д-р Красимир Манев - преподавател
  • гл. ас. д-р Стоян Боев - преподавател
  • гл. ас. д-р Марияна Райкова - преподавател
  • проф. д-р Велина Славова - преподавател
  • гл. ас. д-р Валентина Иванова - преподавател
  • гл. ас. д-р Лъчезар Томов - преподавател
  • Пенко Иванов - студент