Участие в научната конференция АВТОМАТИКА‘2015

Участие в научната конференция АВТОМАТИКА‘2015
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Здравко Георгиев Каракехайов проф. д.н.
Статус:
реализиран

Основната цел на проекта в изнасянето на доклад със заглавие “ZETA: zero energy transmissions algebra for wireless ad-hoc networks” на конференция Автоматика 2015, която се проведе от 5 до 7 юни 2015 г. в гр. Созопол. В последните 10 години се извършва интензивна изследователска работа за удължаване живота на батериите на безжичните мрежи. В доклада са разработени теоретичните основи на управлението на мощността на предавателите. Това е извършено за различни модели на енергията и на достъпа до средата.


Екип:

  • проф. Здравко Каракехайов д.н. - преподавател