Участие в Международна конференция “The Luxembourgish Second Semester 2015

Участие в Международна конференция “The Luxembourgish Second Semester 2015
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Иван Иванов Начев гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Участие на гл. ас. д-р Иван Начев в организираната от TEPSA международната конференция на тема “The Luxembourgish Second Semester 2015” (4 – 5 юни 2015 г.) в Люксембург – официално събитие на Люксембургското председателство на ЕС.


Екип:

  • гл. ас. д-р Иван Начев - преподавател
  • доц. д-р Маргарита Шивергева - преподавател
  • гл. ас. д-р Кирил Аврамов - преподавател