Мюсюлманите в Златоградско и Ксантийско: сравнително теренно изследване

Мюсюлманите в Златоградско и Ксантийско: сравнително теренно изследване
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Евгения Любомирова Иванова проф. д.н.
Статус:
реализиран

Провеждане на теренно изследване с участие на студенти от НБУ – сравнение между религиозните нагласи в два съседни региона в България (Златоградско) и Гърция (Ксантийско) населени с мюсюлмани. Проследяване на евентуални изменения в нагласите на някои групи мюсюлмани след изледването на проф. Иванова от 2011 г.


Екип:

  • проф. Евгения Иванова д.н. - преподавател
  • Анелия Андреева - студент
  • Марина Тренчева - студент
  • Миглена Маврова - студент