Изложба Генко Генков от Колекция Димитър Инджов в Музея на НБУ

Изложба Генко Генков от Колекция Димитър Инджов в Музея на НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Валентина Иванова Ганева-Маразова доц. д-р
Статус:
реализиран

Подготовка и откриване на експозиция в Музея на НБУ с творби на Генко Генков (част от които непоказвани досега) от частната колекция на Димитър Инджов от Пловдив (28 май 2015 г.). Повишаване на интереса на граждани, учители и ученици от средни училища към Музея на НБУ и изложбата чрез провеждане на лекции, специални събития и нагледни материали.


Екип:

  • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова - преподавател
  • доц. д-р Татяна Шалганова - преподавател
  • Вихра Велкова - студент
  • Ели Николаева Тодорова - служител
  • Димо Георгиев - служител