19th European Young Statisticians Meeting

19th European Young Statisticians Meeting
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Петя Иванова Асенова доц. д-р
Статус:
реализиран

19th European Young Statisticians Meeting е престижна европейска конференция, която има за цел да предостави възможност на докторанти и млади учени (25 - 35 години) възможност да представят своите научни изследвания на международно ниво. Конференцията се проведе от 30.08 – 4.09.2015 г в гр. Прага, Чехия. Международният организационен комитет избра двама участници от България за участие в конференцията: единият е редовен докторант Слав Ангелов, от департамент „Информатика” и лабораторията за анализ на риска, а дргият - Десислава Колева от ФМИ на Софийския университет. Участието на докторанта Слав Ангелов бе подкрепено от Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ чрез финансиране на командировката. Докторант Слав Ангелов участва в конференцията с изнасяне на доклад на тема “Modelling company performance based on financial ratios”.
В конференцията участват много млади изследователи от Европа, включително на традиционно силни университети като Харвард и Кеймбридж. Участието на Слав Ангелов е забелязано. Установени са контакти с други участници.


Постигнати резултати


1. изнасяне на доклад на тема “Modelling company performance based on financial ratios”;
2. осъществяване на връзка с други млади статистици от различни европейски университети, сред които Харвард и Кеймбридж


Екип:

  • доц. д-р Петя Асенова - преподавател
  • гл. ас. д-р Слав Ангелов - докторант