Участие в научна конференция – “The Reaches of Pragmatism”, Summer Institute in American Philosophy School of Philosophy, University College Dublin, Ireland

Участие в научна конференция – “The Reaches of Pragmatism”, Summer Institute in American Philosophy School of Philosophy, University College Dublin, Ireland
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Рени Георгиева Янкова гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Основната цел на проекта е да представи пред международната академична публика теоретичната работа, извършвана в Югоизточно-европейския център за семиотични изследвания към НБУ. По време на събитието ще бъде представено изследване с личен научен принос на ас. Рени Янкова върху философията на американския философи и семиотик Чарлс Пърс със заглавие „Percian’s Dynamic Cycles: Habit and Interpretation“. Изследването е част от дългосрочната стратегич за теоретично и практическо развитие на ЮИЕЦСИ.


Екип:

  • гл. ас. д-р Рени Янкова - преподавател