Участие на МТФ “Варненско лято” с “Нещо ме гризе”

Участие на МТФ “Варненско лято” с “Нещо ме гризе”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
реализиран

Участие на спектакъла “Нещо ме гризе” по текстове на Камен Донев на Международен театрален фестивал “Варненско лято” (10 юни 2015 г.). Театралното представление е реализирано с дипломанти от БП “Театър”.


Постигнати резултати


1. възможност за професионална изява на дипломанти от програма “Театър” и среща с потенциални работодатели;
2. реклама на програма “Театър” и крайния продукт от обучението и изпълнение на условия за акредитация на програмата;


Екип:

  • доц. Снежина Петрова - преподавател
  • гл. ас. д-р Десислава Шпатова - преподавател
  • Галин Великов - студент
  • Добромир Тончев - студент
  • Емануил Костадинов - студент
  • Катерина Златарова - студент
  • Красимир Спиридонов - студент
  • Яна Грозданова - студент
  • Боян Георгиев Панов - служител
  • Георги Тодоров Батилов - служител