Университетски речник - 2

Университетски речник - 2
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Веселин Методиев Петров проф. д-р
Статус:
действащ

Проектът е посветен на изграждането на общоуниверситетско издание. През 2015 г. ще се реализиран следващите два етапа от работата, които включват обогатяване на списъка с понятията като се включат всички департаменти на НБУ и изготвяне на първия вариант на статии от областта на различни науки.


Екип:

  • проф. д-р Веселин Методиев - преподавател
  • проф. Михаил Неделчев - преподавател
  • проф. д-р Христо Тодоров - преподавател
  • проф. д-р Людмил Георгиев - преподавател
  • проф. д-р Евгений Дайнов - преподавател
  • проф. Иван Касабов д.н. - преподавател
  • проф. д-р Пламен Бочков - преподавател
  • доц. д-р Емил Калчев - преподавател