Участие в Международна интердисциплинарна конференция “Toward a science of Consciousness”, Хелзинки, Финландия 2015

Участие в Международна интердисциплинарна конференция “Toward a science of Consciousness”, Хелзинки, Финландия 2015
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Мила Георгиева Маринова
Статус:
реализиран

В периода 8 - 13 юни 2015 г. Мила Маринова, студентка в МП „Когнитивна наука“ (на английски език) взе участие в международната интердисциплинарна конференция „Toward a Science of Consciousness“, проведена в Хелзинки, Финландия. Темата на устната презентация беше „Synesthetic experiences and Attention: An Additional Perspective“.


Постигнати резултати


1. Представяне на конференцията на семинар на департамент „Когнитивна наука и психология“ – 21.10.2015 г.;
2. Резюмето от статията е публикувано в електронен и хартиен вариант на сборника от конференцията.


Екип:

  • Мила Маринова - студент
  • проф. д-р Лилия Гурова - преподавател