Състезание по дебати – NBU Open, Сблъсъка на Дебатьорите

Състезание по дебати – NBU Open, Сблъсъка на Дебатьорите
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Стефан Ивелинов Стефанов
Статус:
реализиран

Провеждане на състезание по дебати на английски език във формат “Британски парламентарен дебат” в НБУ с участие на студенти от НБУ, УНСС, Софийски университет, Технически университет, ВУЗФ, ученици от столични гимназии (7 юни 2015 г.).


Постигнати резултати


Подобряване капацитета на водене на дебати на членовете на Клуба по дебати в НБУ и засилване сътрудничеството между студентите от НБУ и другите университети;


Екип:

  • Стефан Стефанов - студент
  • Борислав Георгиев - студент
  • Антония Аговска - студент
  • Ина Кирилова - студент
  • Иван Донев - студент
  • Маргарита Добрева - студент
  • Георги Казанджиев - студент
  • Георги Чифлигаров - студент
  • Калоян Правов - студент
  • Гергана Минчева - студент