Участие в конференцията на Световното дружество по когнитивна наука, Пасадена, САЩ

Участие в конференцията на Световното дружество по когнитивна наука, Пасадена, САЩ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Елена Петрова Андонова доц. д-р
Статус:
реализиран

Годишната конференция на Световното дружество по когнитивна наука за 2015 г. се проведе от 23 до 26 юли 2015 г. в гр. Пасадена, Калифорния, САЩ. В нея участваха няколкостотин души от цял свят, като представител на НБУ беше доц. Елена Андонова. По време на конференцията тя проведе поредица от срещи с членовете на Управтелния съвет на световното дружество по когнитивна наука, както и други колеги от САЩ и Европа, участва в заседанието на Управителния съвет по когнитивна наука за Европа, където са представени изследователски центрове на няколко европейски страни и където се обсъждаха перспективите за засилване на когнитивната наука в Европа, включително чрез европейските и световните конференции. УС на световното дружество одобри подадено от нея искане за финансово съдействие за лятната школа по когнитивна наука, организирана от НБУ. В резултат на участието й на конференцията се поддържатсъществуващи и установяват нови контакти с международната научна общност, поддържа се авторитетът на НБУ като водещ в областта в Източна Европа, привличат се външни средства и бе осъществена публикация на статия в съавторство със студенти от НБУ.


Екип:

  • доц. д-р Елена Андонова - преподавател