Обучение на обучители – Тренинг за преподавателския екип на департамент “Политически науки” 5-7.06.2015 г. Арбанаси

Обучение на обучители – Тренинг за преподавателския екип на департамент “Политически науки” 5-7.06.2015 г. Арбанаси
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Евгений Александров Дайнов проф. д-р
Статус:
реализиран

Проектът „Обучение на обучители – Тренинг за преподавателския екип на департамент Политически науки“ – 5-7.06.2015 г.“ си постави като основна цел да се подобрят и усъвършенстват преподавателските методи на екипа в деп. „Политически науки“. За да постигне основната си цел по време на проекта са реализирани няколко работни сесии, в рамките на които участниците се опитват да отговарят на следните въпроси: Защо преподаваме?; Кому преподаваме?; Какво преподаваме?; Как го преподаваме?


Екип:

 • проф. д-р Евгений Дайнов - преподавател
 • доц. д-р Евелина Стайкова - преподавател
 • гл. ас. д-р Георги Проданов - преподавател
 • гл. ас. д-р Ирена Тодорова - преподавател
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева - преподавател
 • гл. ас. д-р Кирил Аврамов - преподавател
 • доц. д-р Момчил Баджаков - преподавател
 • доц. д-р Мирианна Майер - преподавател
 • ас. Христо Панчугов - преподавател
 • гл. ас. д-р Методи Методиев - преподавател
 • проф. д-р Веселин Методиев - преподавател
 • проф. д-р Васил Гарнизов - преподавател
 • Валери Рачев - преподавател
 • Елица Узунова - студент
 • Мария Вълкова - студент