По следите на световния театър - Боб Уилсън в Крайова

По следите на световния театър - Боб Уилсън в Крайова
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
реализиран

Целта на проекта бе реализацията на пътуващ семинар на деп. „Театър“ за повишаване на театралната култура на студентите по актьорско майсторство, прилагане на иновативни методи на обучение, свърване на студентите на НБУ по неформален път с външната среда и развиване на специфична дейност, която ни отличава от другите университети. С този проект основната цел е изпълнена, както и една допълнителна, а именно сключване на договор по програма Еразъм + с Театралната академия в Крайова, Румъния.


Екип:

  • доц. Снежина Петрова - преподавател