Участие в националния семинар по проблемите на образование по стохастика

Участие в националния семинар по проблемите на образование по стохастика
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Димитър Владиславов Атанасов доц. д-р
Статус:
реализиран

Участие на доц. д-р Димитър Атанасов в Национален семинар по проблемите на образованието по стохастика, организиран от ФМИ на СУ “Св. Климент Охридски” в гр. Созопол (21 - 27 юни 2015 г.) със съвместен доклад на тема “Статистически методи за оценяване на способности”.


Екип:

  • доц. д-р Димитър Атанасов - преподавател