Специални стипендии за студенти с практически разработки и художествено-творчески изяви в сферата на изкуствата, социалните и хуманитарни науки

Специални стипендии за студенти с практически разработки и художествено-творчески изяви в сферата на изкуствата, социалните и хуманитарни науки
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Мариета Лазарова Цветкова д-р
Статус:
реализиран


Екип:

 • д-р Мариета Цветкова - служител
 • Валентин Христов Гьонов - служител
 • Елеонора Александрова - служител
 • Илияна Христова Илиева - служител
 • Нина Тодорова Симеонова - служител
 • Татяна Сергеева Иванова - служител
 • Здравка Драганова Драганова - служител
 • Вера Христова Митова - служител
 • Елена Любчова Аронова - служител
 • Бойка Кирилова Сергиева - служител
 • Димитър Любомиров Стоянов - служител
 • Милена Николаева Франова-Радовенска - служител
 • Бойка Емилова Атанасова - служител