Гилгамеш - създаване на театрално представление по древно шумеро-акадски епос

Гилгамеш - създаване на театрално представление по древно шумеро-акадски епос
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Антоанета Христова Петрова доц. д-р
Статус:
действащ

Спектакълът „Гилгамеш“ е вдъхновен от едноименият шумеро-акадския епос, смятан за най-древното предание в човешката история. Епосът тълкува екзистенциалната тема за постигане на безсмъртие и освобождаване на живота от предопределеност. Спектакълът разказва за вечните теми: любов и приятелство, дълг и смърт, като предлага един неочакван театрален език, между приказката и философската притча.

Спектакълът е иницииран от гл. ас. д-р Антоанета Петрова като продължение на изследванията ?, заложени в докторската ? теза и застъпени в предходното представление с нейно участие „Египетска приказка“.


Екип:

  • доц. д-р Антоанета Петрова - преподавател
  • доц. д-р Анна Пампулова - преподавател
  • Елена Тодорова Панайотова - преподавател
  • Адриана Живкова Кацарова - преподавател