Лятна школа по антропология “Антропология, маркетинг и културен туризъм” – гр. Русе и гр. Букурещ, 10 – 15.09.2015 г.

Лятна школа по антропология “Антропология, маркетинг и културен туризъм” – гр. Русе и гр. Букурещ, 10 – 15.09.2015 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Ирена Иванова Бокова доц. д-р
Статус:
реализиран

За първа година студенти от три бакалавърски програми осъществиха съвместно обучение в теренно изследване по антропология. Какво можеда е общото между студентите, които изучават „Антропология“, „Маркетинг“ и „Мода“? Едно от разнообразните свързващи ги звена е възможността да придобият знания и умения за ползване на антропологични подходи на изследване: да се запознаят с инструментариума на визуалната антропология и да разберат за специфично прилагане на антропологичните подходи в маркетинга – етномаркетинг. Новото в провеждането на лятната школа е в привличането на интереса на студенти с различен образователен профил към изграждане на знания и умения за изследователска дейност. Контекстът е културния туризъм и неговото развитие в региона на Русе и Букурещ.
Лятната школа се проведе в сътрудничество с РИМ гр. Русе, партньор по проекти на НБУ, като разшири вече утвърдени контакти и показа възможностите за интердисциплинарно сътрудничество. Студентите имаха възможност да се включат активно в семинари и събеседвания, кръгла маса по проблематиката, и да бъдат част от изследователски екип. Теренната работа се проведе в гр. Русе и гр. Букурещ с акценти върху разработването на културните ресурси и тяхното експониране – исторически музей и природонаучен музей в гр. Русе, музей на историята на гр. Букурещ и др.
Студентите изпълниха разнообразни задачи, свързани с наблюдение на публичните пространства в града, стратегиите за използване на природните ресурси като част от културните наследства, с акценти в разговорите върху туризма и местното развитие и др. Публичен студентски семинар ще бъде завършващата част на изследването, в чиито рамки студентите ще представят резултатите от своята работа по екипи на 21.01.2016 г.
В лятната школа участваха като лектори доц. д-р Пламен Бочков, проф.д-р Николай Ненов, доц. д-р Ирена Бокова, гл. ас. д-р Кристина Савова и гл. ас. д-р Стефания Темелкова.


Екип:

  • доц. д-р Ирена Бокова - преподавател
  • гл. ас. д-р Стефания Темелкова - преподавател
  • доц. д-р Кристина Савова - преподавател