Участие с доклад в международен симпозиум на тема ‘Avant-garde Migrations’ (Миграции на авангарда) като представител на НБУ. Форумът е организиран от Института по история на изкуството при Новия униве

Участие с доклад в международен симпозиум на тема ‘Avant-garde Migrations’ (Миграции на авангарда) като представител на НБУ. Форумът е организиран от Института по история на изкуството при Новия униве
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Ирина Иванова Генова проф. д-р
Статус:
реализиран

Целта на проекта е участието на проф. д-р Ирина Генова от НБУ в международен изследователски форум и в планирания сборник от форума.
Темата на представения доклад е: Avant-garde and censorship. European and USA art in Bulgarian publications between 1923 and 1934. Резюмета на докладите са публикувани за Симпозиума.
Поддържането и разширяването на контактите на НБУ с университети и изследователски центрове в Европа и другаде е важно за утвърждаването ни като университет с изследователска дейност в областта на хуманитарните науки и изкуствата, за международната видимост и престижа на учебното заведение и неговите преподаватели.
Материалите от Симпозиума в Лисабон, както и от цялостната работа на международната изследователска мрежа, са използвани в курсове към програмите на департамент Изкуствознание и история на културата. През есенния семестър на 2015/2016 г. това са курсовете: НАСВ726 Българското изкуство от периода 1878-1945, НАСВ725 Модерно изкуство на Балканите, HACB534 Съвременни кураторски практики.


Постигнати резултати


1. Поддържане на международна изследователска мрежа в областта на модерното и съвременно изкуство и визуални практики и провеждане на международен симпозиум в НБУ през 2017 г.;
2. Публикация в сборник от симпозиума;
3. Включване на материали от конференцията в учебното съдържание и дарение за Библиотеката (каталози и книга);


Екип:

  • проф. д-р Ирина Генова - преподавател