Кризата в Гърция като възможност за българските гранични райони

Кризата в Гърция като възможност за българските гранични райони
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Васил Иванов Гарнизов проф. д-р
Статус:
действащ

Проектът има за цел наблюдение на терен скорошното развитие на ситуацията в Гърция и по-специално в някои градове от северна Гърция: Димотика, Суфли, Александруполис, Комотини и Ксанти.
Той се основава на предходни проекти, подкрепени от МОН и НБУ, които изследват взаимоотношенията между населените места и групите от трансграничния район, които показват, че във време на криза в България градовете в близост до границата забавят своите деградационни процеси, благодарение на икономическите, културните и социалните връзки със Северна Гърция. Хипотезата на тази нова фаза на изследването е, че симетрично, във време на задълбочаваща се криза в Северна Гърция нейните деградационни процеси ще бъдат забавени чрез интензивни връзки с приграничните градове от Южна България.
Изследването ще се фокусите в две теми – какво се случва на всекидневно ниво в Северна Гърция; какви са очакванията на местния гръцки елит и какви са стратегиите им за справяне със ситуацията (включително как ще ползват като ресурс връзките си с българските населени места).


Екип:

  • проф. д-р Васил Гарнизов - преподавател