Рондели в Тракия - интегрирани археологически дистанционни изследвания на археологически ландшафт между с. Хаджимитрово (обл. Ямбол) и с Чокобоа (обл. Сливен)

Рондели в Тракия - интегрирани археологически дистанционни изследвания на археологически ландшафт между с. Хаджимитрово (обл. Ямбол)  и с Чокобоа (обл. Сливен)
Финансиране:
Външен

Министерство на културата - целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Петър Николов Зидаров
Статус:
реализиран

Проектът се базира на предишни проучвания на ръководителя на проекта в местността Казлача между с. Хаджидимитрово - обл. Ямбол и Чокоба - обл. Сливен;
Сателитни снимки показват данни за наличие на по-голяма агломерация - археологически парк, разположен на транспортната артерия София-Бургас;
Планирано е приложение на дистанционни методи за проучване /измерване с магнитометър, георадар и електрическо съпротивление, заснемане от въздуха с дронове/


Екип:

  • Петър Зидаров - преподавател
  • гл. ас. д-р Живко Узунов - преподавател