Археологически разкопки на укрепено селище от 12-11 в. пр. Хр. в местността Бресто, с. Баня, общ. Разлог

Археологически разкопки на укрепено селище от 12-11 в. пр. Хр. в местността Бресто, с. Баня, общ. Разлог
Финансиране:
Външен

Министерство на културата - целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Богдан Стоянов Атанасов гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Целта на проекта е да предостави възможност на студенти от НБУ /деп. "Археология"/ да приложат на практика теоретичните си познания, като участват в археологически разкопки;
Археологическите разкопки се провеждат в района за трета поредна година - предвидено е участие на 5 студенти от деп. "Археология", което ще им бъде признато за студентски стаж;
Предвидено е извършване на документиране и дигитализиране на научна документация от студенти;
Резултатите ще бъдат представени на годишна научна археологическа конференция в НАИМ при БАН, както и на публична лекция в НБУ;
Пробите се обработват в Центъра по археометрия в Манхайм, Германия


Екип:

  • гл. ас. д-р Богдан Атанасов - преподавател