XX. Международна ранноесенна школа по семиотика “Подходи в семиотичните изследвания

XX. Международна ранноесенна школа по семиотика “Подходи в семиотичните изследвания
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Кристиан Кръстинов Банков проф. д-р
Статус:
реализиран

Организиране и провеждане на XX Международна ранноесенна школа по семиотика в гр. Созопол (6 – 13 септември 2015 г.), под егидата на Световната асоциация за семиотични изследвания (IASS)


Екип:

  • проф. д-р Кристиан Банков - преподавател
  • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов - преподавател
  • ас. Георги Цонев - преподавател
  • гл. ас. д-р Рени Янкова - преподавател