Участие в Международно студентско състезание по програмиране 2015 г.

Участие в Международно студентско състезание по програмиране 2015 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Николай Киров Киров доц. д-р
Статус:
реализиран

Участие на 1 отбор със студенти на НБУ в Международното студентско състезание по програмиране (The Southeastern Europe Regional Contest) в Букурещ от 15 до 18 октомври 2015 г.