Законът на правото или правото на закона

Законът на правото или правото на закона
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Райна Борисова Николова проф. д.н.
Статус:
реализиран

Организиране на национална конференция, посветена на развитието на законодателството и юридическите теоретични постижения на България с 3 основни секции (публичноправни науки, гражданскоправни науки и наказателноправни науки) в НБУ на 22 ноември 2015 г.


Екип:

  • проф. Райна Николова д.н. - преподавател
  • проф. д-р Благой Видин - преподавател
  • проф. д-р Екатерина Михайлова - преподавател
  • доц. д-р Петя Неделева - преподавател
  • доц. д-р Деяна Марчева - преподавател
  • Анелия Веселинова Янкова - служител