Школа състезателно програмиране - 2015 г.

Школа състезателно програмиране - 2015 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Николай Киров Киров доц. д-р
Статус:
реализиран

Организиране на Школа по състезателно програмиране и научно-изследователска работа с изявени студенти от деп. “Информатика”.
- Проведени са 22 занятия на школата.
- Проведени са 8 вътрешноуниверситетски и контролни състезания по програмиране.
- Участие с 3 отбора в Междууниверситетско състезание по програмиране.
- Участие с 3 отбора в XXVIIІ Републиканска студентска олимпиада по програмиране, 13-15 май 2016 г. с домакин Варненски свободен университет - http://bcpc.eu/XXVIII/
- Поддържан е сайт на школата http://nikolay.kirov.be/2016/WCP/index.html


Постигнати резултати


1. Привлечени са нови студенти за участие в Школата и организираните състезания.
2. Спечелено е първо място за НБУ в XXVIIІ Републиканска студентска олимпиада по програмиране, като участваме с 3 отбора, и трите с достойно представяне.
3. Спечелено е първо място за НБУ в Междууниверситетско състезание по програмиране, организирано от департамент „Информатика“ по случай 25 години НБУ, като участваме с 3 отбора, и трите с достойно представяне.