Изложба “Ивайло Петров. Слово и образ” в Музея на НБУ

Изложба “Ивайло Петров. Слово и образ” в Музея на НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Валентина Иванова Ганева-Маразова доц. д-р
Статус:
реализиран

Подготовка и откриване на експозиция в Музея на НБУ с творби (картини, рисунки, пластики, оригинални ръкописи и първи издания на литературни прозведения) от личния архив на Ивайло Петров (част от които непоказвани досега), предоставени от семейството на писателя (22 декември 2015 г.). Изложбата ще отбележи 10 години от смъртта на Ивайло Петров.


Екип:

  • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова - преподавател
  • доц. д-р Татяна Шалганова - преподавател
  • Меглена Костадинчева - докторант
  • Ели Николаева Тодорова - служител
  • Димо Георгиев - служител