ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР “МОДА” 2016 г. “FAST FORWARD – FASHION FOOTPRINTS”. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЯЛОСТНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОДНА КОЛЕКЦИЯ. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГРУПА МОДЕЛИ ПОД ОБЩА ТЕМА Кристиан Диор, The New Look. Работен семинар на Веселин Йорданов

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР “МОДА” 2016 г. “FAST FORWARD – FASHION FOOTPRINTS”. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЯЛОСТНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОДНА КОЛЕКЦИЯ. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГРУПА МОДЕЛИ ПОД ОБЩА ТЕМА Кристиан Диор, The New Look. Работен семинар на Веселин Йорданов
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Татяна Цветанова Пенчева-Георгиева преп.
Статус:
реализиран

Провеждане на двуседмичен (15 – 26 февруари 2016 г.) практически семинар с гост лектор Веселин Йорданов за студенти от II, III и IV курс на БП “Мода” и МП “Мода и бизнес стратегии” на НБУ.


Екип:

  • преп. Татяна Пенчева-Георгиева - преподавател
  • Теодора Момекова - преподавател
  • доц. д-р Елена Тодорова - преподавател
  • доц. д-р Кристина Савова - преподавател
  • гл. ас. д-р Яна Дворецка - преподавател