Изложба на Моника Попова и Методи Попов с название “СИТО”, галерия “Райко Алексиев”

Изложба на Моника Попова и Методи Попов с название “СИТО”, галерия “Райко Алексиев”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Моника Петрова Попова проф. д-р
Статус:
реализиран

Проектът е обвързан с авторската изложба „СИТО“ в галерия „Райко Алексиев“ на Моника Попова и Методи Попов, която беше инсталирана на 22 Януари 2016 г.
Проектът представи всичко създадено през периода на престоя на Моника Попова и Методи Попов в ателиетата на ГЕДОК- Мюнхен, както и продължението на идеята за бродираните картини, които авторката прехвърля и върху метални сита.
Ситата покриха пода на галерия „Райко Алексиев” и наброяваха 500 броя, като 30 от тях бяха бродирани.
В артистичните среди Моника Попова е позната с бродираното си изкуство, което е знаково за нейното творчество.
Идеята за покриването на залата под формата на инсталация с металните сита (символ на домакинята, жената и „магьосницата”), е с цел зрителя минавайки между ситата, които напръв поглед и в този мащаб изглеждат като въздушни балони или стъклени глобуси, да открива изненадващо бродираните сита. Идеята за Сито и пресятото нещо, като ритуал на живота ни е основно човешко поведение. Това е и смисъл на моя живот. Моето ежедневие; моето изкуство, моето поведение като съпруга, моето усещане за ценност. Това, което остава и оцелява след удърите в повечето случай е красиво, приличащо на любов, но понякога може да прилича на жена с автомат, или на убит Прометей. Върху ситото остава преживяното!
Живеем в епохата на Световното сито, на което трябва да остане най-ценното, а то е човешкия живот!


Постигнати резултати


1. Част от хабилитационния труд за професура на доц. д-р Моника Попова;
2. Реклама и отразяване в медиите;


Екип:

  • проф. д-р Моника Попова - преподавател