Международен практически семинар по писане и публикуване на научни статии на английски език “How to write and publish your scholarly paper” съвместно с Европейската асоциация на редакторите на анучни списания (EASE) (21 – 23 март 2016 г.)

Международен практически семинар по писане и публикуване на научни статии на английски език “How to write and publish your scholarly paper” съвместно с Европейската асоциация на редакторите на анучни списания (EASE) (21 – 23 март 2016 г.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Борис Анатолиевич Наймушин доц. д-р
Статус:
реализиран

Организиране и провеждане на двудневен практически семинар “How to write and publish your scholarly paper” за докторанти и млади изследователи от различни специалности за писане и публикуване на научни статии на английски език, реализиран съвместно с Европейската асоциация на редакторите на научни списания (EASE) (21 – 23 март 2016 г.). Лектори са доц. Борис Наймушин, д-р Паола де Кастро (член на Издателския съвет на Национален институт за здравеопазване, Рим, Италия и член на EASE и отговорник за обучителни и сертификационни проекти) и проф. Ева Бараньова (Бърно, Чехия, главен редактор на две научни списания, вице-президент на EASE за 2011-2015 г.).


Екип:

  • доц. д-р Борис Наймушин - преподавател
  • проф. Ивайло Търнев д.н. - преподавател
  • доц. д-р Лъчезар Стоянов - преподавател
  • гл. ас. д-р Даниела Александрова - преподавател