Обучение на обучители 29-31.01.2016 г. Велико Търново

Обучение на обучители 29-31.01.2016 г. Велико Търново
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Евгений Александров Дайнов проф. д-р
Статус:
реализиран

Провеждане на втора работна среща (29 – 31 януари 2016 г.) във Велико Търново за подобряване и усъвършенстване на преподавателските методи на екипа в деп. “Политически науки” като част от предвиденото в документа, разработен от Програмния съвет на деп. “Политически науки” “Стратегическа рамка за развитието и надраждането на НБУ”.


Екип:

 • проф. д-р Евгений Дайнов - преподавател
 • доц. д-р Евелина Стайкова - преподавател
 • гл. ас. д-р Георги Проданов - преподавател
 • гл. ас. д-р Ирена Тодорова - преподавател
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева - преподавател
 • доц. д-р Петър Николов - преподавател
 • гл. ас. д-р Иван Начев - преподавател
 • ас. Христо Панчугов - преподавател
 • гл. ас. д-р Методи Методиев - преподавател
 • гл. ас. д-р Вероника Азарова - преподавател
 • гл. ас. д-р Любомир Стефанов - преподавател
 • доц. д-р Добрин Канев - преподавател
 • проф. Антоний Тодоров д.н. - преподавател
 • проф. д-р Анна Кръстева - преподавател
 • Лилия Колова - служител
 • Елица Узунова - служител
 • Петър Константинов - студент
 • Цветозар Вълков - студент
 • Василиос Пиатидис - студент