Литературен конкурс за средношколци, изучаващи испански, немски, италиански и френски език 2016 г.

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи испански, немски, италиански и френски език 2016 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Даниела Александрова Александрова гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Провеждане (по електронен път) на второ издание на литературен конкурс за есе, за ученици (11-12 клас) изучаващи испански, немски, френски и италиански език, организиран от студенти от деп. “Романистика и германистика” или изучаващи езици на ниво B2 под ръководството на преподаватели от НБУ. Представяне на базата на НБУ на участниците по време на награждаването, на което ще присъстват и директори на културни институти на Испания, Италия, Германия и Франция.


Екип:

  • гл. ас. д-р Даниела Александрова - преподавател
  • гл. ас. д-р Милен Шипчанов - преподавател
  • гл. ас. д-р Мария Спасова - преподавател
  • гл. ас. д-р Десислава Давидова - преподавател
  • преп. Росица Василева-Сърчелиева - преподавател