Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз

Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Сигурност и отбрана
Ръководител:
Христо Василев Георгиев проф. д-р
Статус:
реализиран

Организиране и провеждане на кръгла маса в НБУ на тема “Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз” с участие на национални и международни научни и изследователски институти (19 май 2016 г.).


Екип:

  • проф. д-р Христо Георгиев - преподавател
  • проф. д-р Ненко Дойков - преподавател
  • доц. д-р Йордан Бакалов - преподавател
  • гл. ас. д-р Дафинка Сидова - докторант
  • Ивайло Василев Петров - докторант
  • Анна Христова Григорова - служител