Участие с доклад в международна научна конференция “Емоциите на модернизма”

Участие с доклад в международна научна конференция “Емоциите на модернизма”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Морис Наме Фадел доц. д.н.
Статус:
реализиран

От 22 до 24 юни 2016 г. в университета Paris Ouest Nanterre, Париж, Франция, се състоя международната научна конференция Емоции в модернизма (Modernist Emotions), организирана от Societe d’Etudes Modernistes. Провокативната тема на събитието (емоциите обикновено не се разглеждат по отношение на модернизма, по традиция той се мисли като направление, което не ги поставя в центъра на своя интерес) събра участници от различни страни. Преобладаваха учените от Великобритания, Франция и Австралия. В редица от докладите бе променена представата за познати, канонични фигури на модернизма. Томас Елиът, Джеймс Дожойс, Езра Паунд, Вирджиния Улф, Марсел Пруст, Самюъл Бекет, които обикновено се разглеждат като автори, които не залагат на емоционалните състояния и афектите или при които в най-добрия случай емоцията е маска, зад която е скрита хладна ирония, липса на емпатия, празнота, бяха интерпретирани така, че да им се придаде „топлъл човешки облик“ или да бъдат приближени до нечовешката животинска усетливост.
Единственият български участник в конференцията – преподавателят в департамент „Нова българистика“ на Нов български университет доц. д-р Морис Фадел – представи доклад на тема Между емоцията и афекта: модернизъм и авангард. Неговото участие бе подкрепено от Комисията за управление на проекти за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Доц. Фадел се спря на поемата от Гео Милев Септември. Той я анализира като свързана с противопоставянето „емоция – афект“. Според доц. Фадел Г. Милев изявява присъщото на авангарда за разлика от модернизма доверие в афективните преживявания. Представянето на доц. Фадел събуди както теоретични въпроси – за валидността на противопоставянето „афект - емоция“, така и литературно-исторически – за българския авангард и модернизъм, за ролята на поемата на „Септември“ литературата ни.


Постигнати резултати


1. Публикация в сборник от конференцията;
2. Възможност за сключване на договор по програма “Еразъм +” с университета Paris Ouest Nanterre;


Екип:

  • доц. Морис Фадел д.н. - преподавател