Състояния на организираната и трансгранична престъпност

Състояния на организираната и трансгранична престъпност
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Сигурност и отбрана
Ръководител:
Николай Стефанов Радулов проф. д.н.
Статус:
реализиран

Работата по проекта започна с подготовка - срещи на екипа по проекта, обсъждания и разпределения на задачите, като студентите, включени в проекта получиха допълнителни указания за местата и начините за провеждане на пилотните интервюта, както запазването и ползване на получените резултати за по- нататъшната работа по проекта.
В средата на планирания период бяха обобщени първоначалните резултати, като пилотните интервюта дадоха насоки за изготвяне на анкетата, като провеждане на интервюта беше осъществено от студенти, членове на екипите, съобразено с амбициозната задача да бъдат обхванати повече респонденти. Членовете на екипа представиха свои доклади по темата на международни научни конференции, където по време на работните съвещания и обсъжданията успяха да представят етапи от изпълнението на проекта, който предизвика значим интерес от страна на колеги от български и чужди ВУ.
Работата по анализа, класифицирането и обобщаване на резултатите по вече набираните анкети се оказа трудоемък процес, което наложи искане на продължаване на срока за работа.
Едновременно с работата по анкетите бяха набирании и материали, които дадоха възможност за изготвяне на научни доклади, а така също и подготовка на текстови материали за съставяне на учебни пособия.
Придобитата по проекта експертиза, както и представените материали даде възможност за организиране на учебния процес с включване на повече студенти в обсъждане на проблемите на организираната престъпност, изготвяне на нови и актуализиране на готови учебни материали, организиране на обсъждания и др.


Постигнати резултати


1. Доклади и публикации в сп. "Сигурност" и материали, свързани с учебния процес;
2. Медийно отразяване на проекта в bTV, Bulgaria ON AIR, Bloomberg TV Bulgaria и др.


Екип:

  • проф. Николай Радулов д.н. - преподавател
  • д-р Тихомир Стойчев - преподавател
  • Йордан Тодоров - студент
  • Спас Спасов - студент
  • Нора Братованова - студент
  • Николай Йорданов - студент
  • Кристиян Кръстев - студент