Е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран чужд език

Е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран чужд език
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Мария Дечова Стамболиева доц. д-р
Статус:
действащ

Проектът си поставя за цел да създаде ресурси, поддържащи обучението по общ и специализиран чужд език в общообразователните курсове по чужд език, както и в курсовете по практически чужд език, по морфология, семантика, лексикология и синтаксис към бакалавърските, магистърските и докторските програми на НБУ – с оглед на повишаване на качеството на обучението и създаване на ресурс и софтуерни средства в помощ на научната и научно-приложната работа на преподавателския състав. Проектът е разделен на три етапа.


Екип:

  • доц. д-р Мария Стамболиева - преподавател
  • гл. ас. д-р Валентина Иванова - преподавател
  • гл. ас. д-р Марияна Райкова - преподавател
  • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева - преподавател
  • гл. ас. д-р Даниела Александрова - преподавател
  • доц. д-р Мария Нейкова - преподавател
  • преп. Боян Николов - преподавател
  • преп. Диан Карагеоргиев - преподавател