Участие на преподаватели от департамент НМС в научна конференция “Промени в средата за сигурност” лятна научна сесия на ВСУ 24-25 юни, 2016 г.

Участие на преподаватели от департамент НМС в научна конференция “Промени в средата за сигурност” лятна научна сесия на ВСУ 24-25 юни, 2016 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Сигурност и отбрана
Ръководител:
Христо Василев Георгиев проф. д-р
Статус:
реализиран

Участие на проф. Христо Георгиев и доц. Юлияна Каракънева с доклади в научна конференция “Промени в средата за сигурност” във Варненски свободен университет (24 – 25 юни 2016 г.).


Постигнати резултати


1. Публикации на докладите “Европейският съюз на кръстопът: концептуалната, институционална и ценностна криза и сценарии за бъдещо развитие” и “Оценяване на риска в новата среда за сигурност”;
2. Използване на научните работи в учебния процес в НБУ;


Екип:

  • проф. д-р Христо Георгиев - преподавател
  • доц. д-р Юлияна Каракънева - преподавател