Участие с доклад в годишната Конференция на Thoreau Society (Торо Сосайъти) – Конкорд, Масачузетс, 6-10 юли 2016 г.

Участие с доклад в годишната Конференция на Thoreau Society (Торо Сосайъти) – Конкорд, Масачузетс, 6-10 юли 2016 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Албена Кузманова Бакрачева проф. д.н.
Статус:
реализиран

Участие на проф. Албена Бакрачева, д.н. с доклад на тема “Thoreau’s Sympathy with Intelligence” в конференцията на Thoreau Society “Finding the Extraordinary in the Ordinary: Henry D. Thoreau as Proto-ecologist, Reformer, and Visionary” в Конкорд, Масачузетс (6 – 10 юли 2016 г.). Докладът е съсредоточен върху природописа като специфичен американски жанр и проследява преображенията на този жанр през протоекологията на Хенри Торо към целенасочената екологична политика в трудовете на Джон Мюър и Джон Бъроуз.


Постигнати резултати


1. Семинар в НБУ;
2. Популяризиране на МП “Американистика и британистика. Сравнителни изследвания”;


Екип:

  • проф. Албена Бакрачева д.н. - преподавател