Sommerschule “TRNS 2016 Translation und Fachkommunikation” Лятно училище “ТРАНС 2016 Превод и специализирана комуникация

Sommerschule “TRNS 2016 Translation und Fachkommunikation” Лятно училище “ТРАНС 2016 Превод и специализирана комуникация
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Мария Живкова Грозева-Минкова проф. д.н.
Статус:
реализиран

Историята на Лятното училище ТРАНС започва през 2013 г., когато е организирано за пръв от университета в Марибор, Словения, който е и координатор на проекта CEEPUS CIII-SI-0711-03-1415 TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation по програма CEEPUS. Последваха университетите в Риека (2014) и Задар (2015), Хърватия.
Проведеното от 01.09. до 10.09.2016 г. в Нов български университет е 4-то Международно лятно училище по превод ТРАНС 2016 и бе на тема „Превод и специализирана комуникация“.
В Лятното училище участваха 15 студенти от университетите-партньори и 7 от НБУ.
Лектори бяха представители на различни преводачески школи и традиции. Студентите имаха възможността да слушат интересните лекции за развитието и бъдещето на теорията на превода, за спецификата на компетенциите на консекутивния преводач, на за мястото на езика в глобализирания свят, за изискванията към работата на преводача в ЕП. В съответствие с обявената тема програмата на Лятното училище включваше работилници по симултанен и консекутивен превод, филмов превод, субтитриране, превод на правни текстове и терминология, технически превод. Особен акцент бе преводът на стихове и либрета на опери като специфична форма на междукултурната комуникация.
Съпътстващата програма даде възможност на чуждестранните участници да посещават ускорен кур по български език, да научат български хора, както и да разгледат забележителностите на София, Пловдив и Копривщица.


Екип:

 • проф. Мария Грозева д.н. - преподавател
 • проф. Сергей Игнатов д.н. - преподавател
 • доц. д-р Нели Раданова - преподавател
 • доц. д-р Татяна Фед - преподавател
 • доц. д-р Венета Сиракова - преподавател
 • доц. д-р Елена Савова - преподавател
 • гл. ас. д-р Мария Спасова - преподавател
 • гл. ас. Анелия Ламбова - преподавател
 • преп. Нора Кръстева - преподавател
 • преп. Веселинка Крушева - преподавател
 • преп. Росица Василева-Сърчелиева - преподавател
 • гл. ас. Амелия Марева - преподавател