Е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран чужд език

Е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран чужд език
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Мария Дечова Стамболиева доц. д-р
Статус:
реализиран

Изпълнение на етап II от създаване на платформа с ресурси, поддържащи обучението по общ и специализиран чужд език в общообразователните курсове по чужд език и курсовете по практически чужд език към БП и МП на НБУ


Екип:

  • доц. д-р Мария Стамболиева - преподавател
  • гл. ас. д-р Валентина Иванова - преподавател
  • гл. ас. д-р Марияна Райкова - преподавател
  • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева - преподавател
  • гл. ас. д-р Даниела Александрова - преподавател
  • доц. д-р Мария Нейкова - преподавател
  • преп. Боян Николов - преподавател
  • преп. Диан Карагеоргиев - преподавател